Flevolands Kamerkoor
Vox Flevium
o.l.v. Rachel Kieneker-Munneke
secretariaat 06-40057563
Repetities woensdagavonden
van 20:00 tot 22:00 uur
Gebouw De Hoeksteen Swifterbant


Inloggen koorleden

Paul Buisman RMT
Makelaar / Taxateur NVM


Buisman Makelaars B.V.


Zilverparkkade 15
8232 WJ Lelystad
T 0320 20 20 40
M 06 542 942 78

paulbuismanmakelaars.nl

www.buismanmakelaars.nl

Lid worden           


Lid worden, hoe gaat dat

Neem via de link "contact" contact met ons op, dan weten we dat je interesse hebt.

Stemtest
Na twee proefrepetities maakt de dirigent een afspraak voor een stemtest. Je moet dan een stuk instuderen en dat zelfstandig kunnen zingen. De dirigent bepaalt dan je geschiktheid voor ons koor.

Nog niet direct lid
Bij gebleken geschiktheid volgt een proefperiode van twee maanden waarbij van beide kanten gekeken wordt of het bevalt. Daarna volgt het definitieve lidmaatschap. Bij het ingaan van het lidmaatschap wordt een kopie van het huishoudelijk reglement verstrekt.

Wat wordt er dan van je verwacht
~dat ze zo veel mogelijk aanwezig zijn op de repetities. Deelname is niet vrijblijvend en afzeggen gebeurt in uiterste gevallen en met tijdige afzegging.
~dat je je partijen thuis zo veel mogelijk instudeert, zodat er op de kooravond zelf gewerkt kan worden aan de afwerking van de muziek. Bij het instuderen wordt hulp aangeboden in de vorm van mp3 opnames, die op de website van het koor geplaatst worden. Ook de meeste koormuziek kan vanaf de website gedownload worden.
~dat je de bundels "Vox Neerlandica" , "Chor actuell" en "Carols for Choirs deel 1 en 2" aanschaft. Deze kunnen na overleg met de koorbibliothecaris aangeschaft of geleend worden. Verder wordt er per concert gekeken welke muziek gehuurd of aangeschaft moet worden.
~ dat je tijdens concerten gekleed gaat in afgesproken kleding. Het koor heeft geen kostuum, maar er worden wel afspraken gemaakt over eenheid van de kleding, die meestal zwart zal zijn met een passend kleuraccent.

Contributie
De contributie bedraagt 28,50 euro per maand. De penningmeester zal je om een machtiging vragen, zodat je er niet zelf voor hoeft te zorgen
of je maakt het bedrag maandelijks via een incasso op rekeningnummer:
NL 48RABO0001550.87.738 t.n.v. Kamerkoor Vox Flevium, Swifterbant. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering opnieuw bepaald.

Bestuur
Het bestuur draagt meestal maandelijks zorg voor een goede communicatie tussen bestuur, dirigent en koorleden via e-mail.