Flevolands Kamerkoor
Vox Flevium
o.l.v. Rachel Kieneker-Munneke
secretariaat 06-40057563
Repetities woensdagavonden
van 20:00 tot 22:00 uur
Gebouw De Hoeksteen Swifterbant


Inloggen koorleden

Paul Buisman RMT
Makelaar / Taxateur NVM


Buisman Makelaars B.V.


Zilverparkkade 15
8232 WJ Lelystad
T 0320 20 20 40
M 06 542 942 78

paulbuismanmakelaars.nl

www.buismanmakelaars.nl

Contact

Voordat u contact opneemt, leest u eerst het onderstaande. Mogelijk is uw vraag hier al beantwoord.


Naam: *
E-mail adres: *
BerichtKoor informatie

Een aantal belangrijke zaken die u dient te weten als nieuw (aspirant) lid van het koor.

Deelnemen aan ons koor wil zeggen dat u een bijdrage in het geheel gaat vormen. Daarom wordt er gelet op de stemverhouding in aantallen sopranen, alten, tenoren en bassen maar ook zal de individuele stemkwaliteit een rol spelen. Alvorens aangenomen te kunnen worden in ons koor zal er door een zangtest, af te nemen door de dirigent, de geschiktheid worden bepaald. Hierna is er een proefperiode van twee maanden, waarin van weerszijden de inpassing in het koor kan worden beoordeeld waarna een definitief lidmaatschap volgt. Eenmaal aangenomen wordt er van u verwacht alleen in uiterste gevallen tijdig deelname aan repetities af te zeggen, zeker geldt dat als er kort voor een optreden moet worden gerepeteerd.

Thuis studeren wordt van koorleden verwacht; dit om de partijstudie op de repetitieavonden tot een minimum te beperken. Hiervoor hebben we de mogelijkheid tot downloaden van de muziek die per concert gezongen wordt. Deze muziek wordt door onze dirigent ingezongen voor sopraan, alt, tenor en bas en als mp3 op een hiervoor speciale website gezet, verzorgd door ons koorlid Frans Bögemann. U kunt hem hiervoor mailen om de link, naam en wachtwoord te ontvangen om hiervan gebruik te maken.

Omdat contributie niet altijd toereikend is om de kosten dekkend te houden, zijn creatieve oplossingen zeer welkom. Als vast onderdeel van de fondsenwerving heeft ieder koorlid bij toerbeurt de plicht collecte voor het anjerfonds te lopen. Hiermee openen we de mogelijkheid van subsidiering en we krijgen ook nog een gedeelte van het opgehaalde geld in onze kas gestort. Zo kunnen we ook gaan appels plukken bij de boer, oliebollen verkopen op de kerstmarkt en ook sponsoring vragen bij gemeente, overheid en overige instanties. Om jaarlijks met de kosten mee te gaan maken we gebruik van kostenindexering en wordt het lidmaatschapsgeld automatisch jaarlijks verhoogd met de algemene index.

Contributie wordt maandelijks geïnd via rek. nr. NL48RABO0001550.87.738 t.n.v. kamerkoor Vox Flevium, Swifterbant.

Aanschaf muziek: er is een aantal muziekboeken waar wij regelmatig uit zingen. Ieder koorlid moet deze boeken in bezit hebben en op indicatie van de dirigent op de repetities bij zich hebben. Het zijn "In the Mood", "Vox Neerlandica" en "Carols for Choirs deel 1 en 2". U kunt deze boeken zelf aanschaffen maar de koorbibliothecaris heeft soms wel een gebruikt exemplaar aanwezig wat tegen gereduceerd tarief kan worden aangeschaft. Bij het verlaten van het koor zal er een restwaarde aan u worden terugbetaald als u de boeken weer inlevert. Met het oog hierop wordt u verzocht eventuele eigen notities met potlood aan te brengen. Verder wordt er per concert bepaald welke stukken verder nog worden gehuurd of aangeschaft.

Koorkleding: Vox Flevium heeft geen kostuum zoals dat in andere koren wel de gewoonte is. Toch moet er bij concerten wel een vorm van overeenkomst tussen de kleding van de koorleden zijn.

Verdere informatie: voor goede communicatie wordt zorg gedragen door regelmatig e-mailverkeer tussen bestuur, dirigent en koorleden. Het hebben van een e-mailaccount is dan ook niet meer uit onze praktijk weg te denken. De secretaris zorgt er voor dat u op regelmatige tijden een nieuwe ledenlijst met e-mailadressen en telefoonnummers van alle leden toegezonden krijgt. Bij het ingaan van het lidmaatschap krijgt u een kopie van huishoudelijk regelement overhandigd, daarin is het officiële reilen en zeilen van het bestuur vastgelegd.