Nieuws over VoxFlevium

Op zoek naar een nieuwe dirigent voor kamerkoor Vox Flevium Swifterbant

Kamerkoor Vox Flevium heeft helaas afscheid moeten nemen van Francis Evers, die wegens persoonlijke omstandigheden haar verbintenis met het koor niet kon voortzetten.
Tijdelijk neemt Louise Buijs-Romswinckel haar taak over.

Het koor werd in 1999 opgericht en heeft sindsdien een stevige positie in Flevoland verworven. Met circa 24 amateurzangers wordt elke woensdagavond enthousiast gerepeteerd en toegewerkt naar 1 2 concerten per jaar. Kamerkoor Vox Flevium is een ambitieus, gezellig koor.

Wilt u met ons koor mee komen zingen? We nodigen u graag uit een keer een repetitie bij te wonen. Kamerkoor Vox Flevium zoekt nog uitbreiding bij de bassen en tenoren. Repetities zijn op woensdag van 20.00 - 22.00 uur in De Hoeksteen te Swifterbant. Informatie over ons koor of over het repertoire: www.voxflevium.nl info@voxflevium.nl


Vox Flevium